Įspėjamieji Saugos Ženklai


Radioaktyvi medžiaga

Kodas ISSA: 47.575.11
Kodas IMPA: 33.7511
150 × 150056202
not-photo.foil / rigid

Atsargiai!

Kodas ISSA: 47.575.16
Kodas IMPA: 33.7516
150 × 150056219
not-photo.foil / rigid

Nejonizuojantis spinduliavimas

Kodas ISSA: 47.575.15
Kodas IMPA: 33.7515
150 × 150056230
not-photo.foil / rigid

Mind Your Head

Kodas ISSA: 47.575.02
Kodas IMPA: 33.7502
150 × 150061302
not-photo.foil / rigid

Noise Symbol

Kodas ISSA: 47.575.10
Kodas IMPA: 33.7510
150 × 150056307
not-photo.foil / rigid

Sprogi medžiaga

Kodas ISSA: 47.575.04
Kodas IMPA: 33.7504
150 × 150056436
not-photo.foil / rigid

Degi medžiaga

Kodas ISSA: 47.575.09
Kodas IMPA: 33.7509
150 × 150056453
not-photo.foil / rigid

Kenksminga arba dirginanti medžiaga

Kodas ISSA: -
Kodas IMPA: -
150 × 150HS0001
not-photo.foil / rigid

Gas Bottles

Kodas ISSA: -
Kodas IMPA: -
150 × 150HS0002
not-photo.foil / rigid

Pakeltas krovinys

Kodas ISSA: -
Kodas IMPA: -
150 × 150HS0003
not-photo.foil / rigid

Įmonės vidaus transportas

Kodas ISSA: 47.575.03
Kodas IMPA: 33.7503
150 × 150HS0004
not-photo.foil / rigid

Elektros smūgio pavojus

Kodas ISSA: 47.575.07
Kodas IMPA: 33.7507
150 × 150056602
not-photo.foil / rigid

Atsargiai! Pavojus!

Kodas ISSA: 47.575.00
Kodas IMPA: 33.7500
150 × 150HS0006
not-photo.foil / rigid

Pavojus užkliūti

Kodas ISSA: 47.575.08
Kodas IMPA: 33.7508
150 × 150051262
not-photo.foil / rigid

Automatinis paleidimas

Kodas ISSA: -
Kodas IMPA: -
150 × 150HS0007
not-photo.foil / rigid

Karšti paviršiai

Kodas ISSA: -
Kodas IMPA: -
150 × 150HS0008
not-photo.foil / rigid

Atsargiai! Slidu

Kodas ISSA: 47.575.01
Kodas IMPA: 33.7501
150 × 150056253
not-photo.foil / rigid

Pavojus paslysti

Kodas ISSA: -
Kodas IMPA: -
150 × 150056262
not-photo.foil / rigid

Pavojus nukristi

Kodas ISSA: 47.575.01
Kodas IMPA: -
150 × 150051253
not-photo.foil / rigid

Toksinė medžiaga

Kodas ISSA: 47.575.06
Kodas IMPA: 33.7506
150 × 150056291
not-photo.foil / rigid

Žema temperatūra

Kodas ISSA: -
Kodas IMPA: -
150 × 150HS009
not-photo.foil / rigid

Caution You Are Entering A CO2 Protected Area

Kodas ISSA: 47.575.45
Kodas IMPA: 33.7545
150 × 200056909
not-photo.foil / rigid

Elektros smūgio pavojus 220V

Kodas ISSA: 47.576.17
Kodas IMPA: 33.7617
150 × 200056201
not-photo.foil / rigid

Elektros smūgio pavojus 3300V

Kodas ISSA: 47.576.25
Kodas IMPA: 33.7625
150 × 200056203
not-photo.foil / rigid

Caution Steep Stairway Use Handrails

Kodas ISSA: 47.576.24
Kodas IMPA: 33.7624
150 × 200056204
not-photo.foil / rigid

Caution Radiation Risk

Kodas ISSA: 47.576.60
Kodas IMPA: 33.7660
150 × 200056206
not-photo.foil / rigid

Danger Ionizing Radiation

Kodas ISSA: 47.576.70
Kodas IMPA: 33.7670
150 × 200056210
not-photo.foil / rigid

Caution Exhaust Fumes

Kodas ISSA: 47.575.61
Kodas IMPA: 33.7561
150 × 200056220
not-photo.foil / rigid

Danger Of Death

Kodas ISSA: 47.576.68
Kodas IMPA: 33.7668
150 × 200056221
not-photo.foil / rigid

Danger Harmful Vapours

Kodas ISSA: 47.576.04
Kodas IMPA: 33.7604
150 × 200056222
not-photo.foil / rigid

Danger Electrical Hazard

Kodas ISSA: 47.576.11
Kodas IMPA: 33.7611
150 × 200056224
not-photo.foil / rigid

Danger 380 Volts

Kodas ISSA: 47.576.15
Kodas IMPA: 33.7615
150 × 200056225
not-photo.foil / rigid

Elektros smūgio pavojus 110V

Kodas ISSA: 47.576.19
Kodas IMPA: 33.7619
150 × 200056226
not-photo.foil / rigid

Elektros smūgio pavojus 115V

Kodas ISSA: 47.576.18
Kodas IMPA: 33.7618
150 × 200056228
not-photo.foil / rigid

Elektros smūgio pavojus 6600V

Kodas ISSA: 47.576.26
Kodas IMPA: 33.7626
150 × 200056229
not-photo.foil / rigid

Atsargiai! Nejonizuojantis spinduliavimas

Kodas ISSA: 47.576.73
Kodas IMPA: 33.7673
150 × 200056231
not-photo.foil / rigid

Atsargiai! Ėdžios medžiagos

Kodas ISSA: 47.575.96
Kodas IMPA: 33.7596
150 × 200056238
not-photo.foil / rigid

Danger Caustic

Kodas ISSA: 47.575.97
Kodas IMPA: 33.7597
150 × 200056239
not-photo.foil / rigid

Atsargiai! Ėdžios medžiagos

Kodas ISSA: 47.575.90
Kodas IMPA: 33.7590
150 × 200056241
not-photo.foil / rigid

Danger Battery Acid

Kodas ISSA: 47.575.91
Kodas IMPA: 33.7591
150 × 200056249
not-photo.foil / rigid
Puslapis: 1 2 3